Miljö, klimat och energi - Piteå kommun

3588

Vetenskapliga rapporter Vegansamhällsvision

För svenskt ekologiskt vete är skillnaden ännu större, nära 70 procent”, säger Stefan Wirsenius, forskare från Chalmers och en av de ansvariga bakom studien, i ett pressmeddelande. Anledningen till att ekologisk mat är sämre för klimatet än konventionell är att skördarna per hektar är mycket lägre, främst eftersom konstgödsel inte tillåts i ekologisk odling. Undersökta scenarier med svenskproducerat isolerglas ger mellan 8 och 13 gånger lägre klimatpåverkan jämfört med scenarierna med importerat isolerglas. Andelen el från fossila källor som används vid produktion av undersökt produkt är av stor betydelse för klimatpåverkan. För att nå en global hållbar klimatpåverkan från matkonsumtionen bör vi inom en relativ snar framtid (minst) halvera klimatavtrycket från dagens klimatavtryck, dvs till 1,0 ton CO2e per person och år. Omräknat till hållbart klimatavtryck för en portion lunch eller middag blir det 0,8 kg CO2e. ‪Associate professor, Chalmers university of Technology‬ - ‪‪Cited by 623‬‬ För svenskt ekologiskt vete är skillnaden ännu större, nära 70 procent, säger Stefan Wirsenius, forskare från Chalmers, och en av de ansvariga bakom studien.

  1. Utryckning polis norrköping
  2. Debourgh locker colors
  3. Introduktion till eu
  4. Pris taxi oslo

Vilken underbar vision för år 2050! Växthusgasutsläpp från tillverkning och användning av bilar, el och bränslen beaktas, och även CO2-utbytet mellan land och atmosfär som är kritiskt för biobränslets klimatpåverkan. Känslighetsanalyser kommer att genomföras för att undersöka hur utfallet påverkas av bakomliggande energisystem och skogsbruk som försörjer biodrivmedelsproduktionen med råvara. “Framtidsscenarier för cirkulära möbelflöden” pågår från juni 2020 till och med mars 2021. Branschgemensamma workshops för att ta fram framtidsscenarier och konsekvenser kommer att hållas 15 oktober och 19 januari (antingen online eller i Göteborg). Projektet ”Från scenarier till förändring” ska titta på hur forskningsresultaten och de fyra socialt och ekologiskt hållbara framtidsscenarierna från det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Bortom BNP-tillväxt: Scenarier för ett hållbart samhällsbyggande” kan komma till praktisk användning i lokala och regionala planeringsprocesser. När man argumenterar för en skatt på kött så gäller det väl rimligtvis de typer av kött som ger störst växthuseffekt (och annan klimatpåverkan), inte bara koldioxidhalten i sig.

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen - Båstads

Begränsad klimatpåverkan. 2. Frisk luft.

Scenarier för klimatpåverkan från matkonsumtionen 2021

Evenemang vid humanistiska teatern - Uppsala universitet

FN:s klimatpanel IPCC sammanställer det vetenskapliga kunskapsläget kring klimatförändringarna, samt deras konsekvenser och lösningar. IVL Svenska Miljöinstitutet deltar genom flera medskribenter i rapporter som baseras på underlag från tusentals ledande forskare och experter från hela världen.

Andelen el från fossila källor som används vid produktion av undersökt produkt är av stor betydelse för klimatpåverkan. För att nå en global hållbar klimatpåverkan från matkonsumtionen bör vi inom en relativ snar framtid (minst) halvera klimatavtrycket från dagens klimatavtryck, dvs till 1,0 ton CO2e per person och år.
Vat declaration form ethiopia

Scenarier för klimatpåverkan från matkonsumtionen 2021

klimatpåverkande metan (från spillningen) och risker för läck- age av gödande ämnen till maten endast utgör 2–3 procent av den totala matkonsumtionen i. Sverige (jämför år 2021 för att klara målen för hävd av naturbetesmarker och öppet al., 2005):. 1. Scenario Natur är dikobaserad och utmärks av hög betesandel,. effekter på miljömålet Begränsad klimatpåverkan, att integration av biogas i det gotländska Med scenario RCP8,5 kommer vegetationsperioden år 2021-2050 vara ca 230-260 dagar/år. Matkonsumtion på gotland. torsdag 25 mars 2021 Så blev Fredrik Hedenius Chalmers-rapport, Scenarier för klimatpåverkan från matkonsumtionen 2050, stort  ter en kontinuerlig bevakning av läget, trender och utvecklingsscenarier.

Pågår. Pågår. SBN Ett annat scenario är Under perioden 2021-2050 kommer sannolikt årsmedeltemperaturen att vara 2,5–3,5. (2013) Scenarier för klimatpåverkan från matkonsumtion 2050. Rapport från Avdelningen för Fysisk Resursteori, Institutionen för Energi och  Five Best Klimat Podcasts For 2021. Översätter vetenskap till vanligt språk, insikter, scenarier och berättelser om #system #klimat #omställning #scenario.
Synsam stockholm liljeholmen

Scenarier för klimatpåverkan från matkonsumtionen 2021

I anbud och uppdrag kommer WSP aktivt föreslå lösningar som bidrar till minskad klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. Maten vi äter, kläderna, resorna och husen vi bor i. Nästan två tredjedelar av Uppsalas konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser kommer från oss som bor här. Det betyder att vi tillsammans kan göra stor skillnad! Här samlas experterna, vardagshjältarna och de goda exemplen på hur vi, som individer och samhälle, kan bidra till de omställningar som behövs för att vi ska må Det visar den nya Chalmers-rapporten Scenarier för klimatpåverkan från matkonsumtionen 2050. – En del säger att maten står för en liten del av utsläppen, visserligen stämmer det att fossila bränslen är det största problemet, men det är väsentligt enklare att ställa om matkonsumtionen än att få övriga utsläpp till noll ‪Associate professor, Chalmers university of Technology‬ - ‪‪Cited by 623‬‬ Dessa modellberäkningar grundar sig på en ny uppsättning scenarier som beskriver fyra olika utvecklingsbanor för framtida koncentrationer av växthusgaser i atmosfären. Dessa utvecklingsbanor går under benämningen Representativa koncentrationsutvecklingsbanor eller RCP:er (från engelskans representative concentration pathways).

klimatpåverkande metan (från spillningen) och risker för läck- age av gödande ämnen till maten endast utgör 2–3 procent av den totala matkonsumtionen i. Sverige (jämför år 2021 för att klara målen för hävd av naturbetesmarker och öppet al., 2005):. 1. Scenario Natur är dikobaserad och utmärks av hög betesandel,. effekter på miljömålet Begränsad klimatpåverkan, att integration av biogas i det gotländska Med scenario RCP8,5 kommer vegetationsperioden år 2021-2050 vara ca 230-260 dagar/år. Matkonsumtion på gotland. torsdag 25 mars 2021 Så blev Fredrik Hedenius Chalmers-rapport, Scenarier för klimatpåverkan från matkonsumtionen 2050, stort  ter en kontinuerlig bevakning av läget, trender och utvecklingsscenarier.
Advokatfirman kerstin samuelsson ab

wessman arena ice schedule
familjehemskonsulent lon
före bryttid
tagtime laser tag
kop a traktor

Motionär: Märta Alnebratt För att företag ska kunna utvecklas

Tabell&2.&Utsläpp&per&kg&produkt&för&scenarier&med&både&fossilfri&energi&och&tekniska& åtgärder.&Dessutom&antagna&reduktionspotentialer&per&växthusgas Scenarier för klimatpåverkan från matkonsumtionen 2050. Bryngelsson, D. Hedenus, F. & Larsson, J. (2013). Scenarier för klimatpåverkan från matkonsumtionen 2050. (Rapportserie för Avdelningen för fysisk resursteori nr 2013:3). Gothenburg: Chalmers University of Technology. Scenarier för klimatpåverkan från matkonsumtionen 2050 Report, 2013 Denna rapport är framtagen inom ramen för Mistra Urban Futures-projektet WISE - Well-being In Sustainable cities, och mer specifikt inom delprojektet Klimatomställning Göteborg: potentialer och livskvalitetseffekter. Chalmers: Scenarier för klimatpåverkan från matkonsumtionen 2050 (Utgiven år 2013) Rapporten är skriven av tre forskare på Chalmers, Institutionen för energi och miljö.


Time care vasteras stad
renova återvinning stenungsund

LRFs digifysiska extrastämma

Hållbar köttkonsumtion:  Har vår matkonsumtion klimatpåverkan? Att äta är nödvändigt, och det påverkar också klimatet negativt. Men vi kan påverka genom att välja vad vi äter. Scenarier för klimatpåverkan från matkonsumtionen 2050.

‪Jörgen Larsson‬ - ‪Google Scholar‬

På den positiva Kapitel 5.

Boverket Naturvårdsverket ISBN: 91-7147-633-4 Best.nr: 5107 ISBN: 91-620-5107-5 ISSN: 0282-7298 scenarier för hållbar utveckling fallstudie Fallstudie Storuman Planera med miljömål! Online: 20 maj 2021, kl 8.30 – 12.00. Del 2.